Legenda

Legenda Reiki

Dr. Mikao Usui žil v 19.století. Byl přednášejícím a knězem na Univerzitě Kyoto v Japonsku. Po jednom z nedělních obřadů za ním přišli studenti a jeden z nich Usuiho žádal o jeho zkušenosti v oboru přírodního uzdravování. Usui tyto praktické zkušenosti neměl, ba ani nebyl účastníkem podobných praktik. Studentova otázka ho inspirovala k hledání při uskutečňování svého cíle: Získat sílu k uzdravování a schopnost vykonávání dalších jiných energetických technik. A to i proto, aby mohl studentům prokazovat pravdivost Ježíšových zázraků. Začal v USA cíleným studiem Písma Svatého na universitě v Chicagu. Po sedmi letech se vrátil do Japonska, kde doplňoval své poznatky rozborem starých písemností. Navštívil Čínu, Indii, Tibet, kde v klášterech studoval církevní filosofie. Po mnoha letech bádání nalezl 2,5 tisíce let staré sanskrtské zápisy, ve kterých byly popsány způsoby, jak pracovat s energií. Tyto teoretické informace se ukázaly být nedostatečnými. Při rozmluvách s mnichy praktikujícími zen si uvědomil nezbytnost meditace při uskutečňování svého cíle. Odhodlal se tedy k jedenadvaceti dennímu pobytu na japonské hoře KURI JAMA (Kurama). Tam meditoval, postil se a modlil. Po 21-ti dnech došel stavu osvícení, díky kterému získal moc k uzdravování. Když scházel dolů poranil si palec u nohy, intuitivně na ránu položil dlaně a rána se začala hojit. Potom sešel dolů, vešel do hostince a poprosil o jídlo. Obsluhující bolel zub a Usui se jí zeptal jestli jí může pomoci. Když souhlasila položil na nemocnou tvář ruce a zakrátko bolest zmizela. Po návratu do Tokia pomohl svému příteli s revmatickými bolestmi.

mount Kurama

hora Kurama – Japonsko

V dalších sedmi letech zdokonaloval své léčitelské schopnosti. Uzdravoval i v chudinské čtvrti Tokia a zjišťoval, že chudí, které dříve vyléčil se znovu do chudinské čtvrti vraceli. Zeptal se proč se znovu vracejí. Žebrák odpověděl že je vděčný za uzdravení za pomoc při započetí nového způsobu života, ale že po čase, když si založil rodinu si uvědomil,že jí musí živit, že musí pracovat. Proto se vrátil zpět tam, kde nemusel mít žádnou odpovědnost a kde nemusel pracovat. Tady jenom natáhne ruku , poprosí o almužnu a to mu stačí ke štěstí i životu. Odpověď Usuiho šokovala. Donutila ho k cíleným meditacím až došel k závěrům a na jejich základě k Zásadám duchovní Reiki. Uvědomil si, že by si lidé měli uvědomovat zodpovědnost za svůj život, své zdraví a své konání v každodenním životě, které vyplývají ze zákona Příčin a Důsledků.