Iniciace


Iniciace

Důležitým prostředkem k zasvěcení do ReiKi je iniciace  (z latinského initium začátek). Iniciace je skutečný počátek procesu, který umožňuje práci s reiki.

iniciace reiki 1

Iniciace

Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak, aby jím postupně procházela i energie vyšších a vyšších vibrací – energie Reiki. Iniciace prováděná mistrem, nebo velkým mistrem zaručuje pro každého žáka maximální možné otevření energetického kanálu a tím i maximální schopnost šíře příjmu, harmonizace a předávání energetického spektra. To je jeden z hlavních důvodů, proč se každá iniciace dělá individuálně. Spektrum se cvičením a prací se dále rozšiřuje tak, že po jisté nezbytné době, je možnost přistoupit k další iniciaci. Při druhé a dalších iniciacích jsou žákovi dány k dispozici a užívání symboly a mantry. Práce s nimi v prvé řadě pomáhá žákovi postupně zvyšovat schopnost pracovat a vylaďovat se k činnostem s vyššími vibracemi. Při použití symbolů a manter, či jejich kombinací se zesiluje průtok energií. Tento fakt velice urychluje práci jak kvalitativně, tak i v kvantitě.

Zasvěcení by mělo být vždy přijato od tradičně vzdělaného mistra, nebo velkého mistra reiki, aby byly všechny předané nástroje, t.j. symboly a mantry, plně využitelné. Bez řádné iniciace jsou symboly a mantry pouhými obrázky a zvuky, které žádným způsobem nemohou pomoci a ovlivnit práci s energiemi Reiki.

Práce s energií Reiki není podmiňována vyznáváním žádného určitého náboženství, víry, světového názoru nebo životního stylu a to v kterémkoli stupni.

Jak probíhají iniciace

PRVNÍ STUPEŇ
Během 4 iniciací se provádí maximální možné otevření energetického kanálu.

více informací o iniciacích čtěte zde »