Meditace


Meditace

Meditací obvykle rozumíme různé techniky praktikované za účelem dosažení změněného stavu vědomí. Meditaci považujeme za součást různých náboženství jak hinduismu, budhismu islámu, křesťanství atd…
Samotný pojem meditace má kořeny v latinském slově „meditatio“, které znamená „rozjímání“.

Další informace o meditacích na nešem webu TaoZivota.cz.

DaiŠó, historický japonský chrám.

Zahrada v DaiŠó, historickém japonském chrámu.

Meditace je vědomá činnost která v ideálním případě vede k procesu který už vědomě neovlivňujeme a nazýváme jej kontemplace, latinskycontemplatio. Není to však kontemplace v křesťanském smyslu slova.

Meditace je stav bytí, který v nás navozuje klid. Během meditace můžeme vnímat příchozí informace, při meditaci dochází k posilování energie a zvyšování našich vibrací. Meditací lze dosáhnout vnitřního klidu.

Meditace je zpravidla klidná, ale může být i aktivní. Například meditace v chůzi, nebo  aktivní Oshovy meditace. Tyto meditace jsou vhodné na počátku našich meditačních pokusů. Později mohou být zpestřujícím doplňkem. Ale platí: Jaký druh meditace vám vyhovuje, ten praktikujte. Meditace by nám měla přinášet pohodu, uvolnění a radost.

Je vhodné meditovat pravidelně, pokud to jde v určitou denní či noční dobu. Pravidelnost nám přinese rychleji výsledky. Účinky meditace je možné posílit energií ReiKi.

více o meditaci na TaoŽivota.cz

Doporučené knihy:

108 meditací; Eduard Tomáš
999 otázek a odpovědí na cestě poznání; Eduard Tomáš
knihy a přednášky manželů Tomášových všechny
Cesta k plnému vědomí; Thich Nhat Hanh
Chodím a medituji; Thich Nhat Hanh
Oranžová kniha – Meditační techniky; OSHO
Od medikací k meditaci; OSHO
Hořčičné semínko; OSHO
Bdělost; Anthony de Mello
Cesta k lásce; Anthony de Mello

Obrázek:Daisho in Temple, Miyajima, Japan, Freedom II Andres